www.praha6.cz
email

Za výlety v červnu

Za záhadou dávných věků – prohlídka památek, na hrdý hrad Radyně – návštěva sídla Ušatého Radouše a Černého Hanuše  a jedna pozvánka na červenec za krásnou a krutou Miladou – Do Železných hor

Za záhadou dávných věků – prohlídka památek
Přijďte v sobotu dne 2. 6. v 8 hod. na „naše“ nádraží Praha–Dejvice. Pokud si budete kupovat i zpáteční jízdenku, jedeme směrem „tam“ do Mutějovic, směrem „zpět“ se vracíme ze stanice Domoušice. Odjedeme spěšným vlakem čís. 1630 v 8.26 hod. do Lužné u Rakovníka, kde přestoupíme na osobní vlak čís. 25856/25857, který odjíždí v 9.43 hod. do Rakovníka. Tam přijedeme v 9.57 hod. a přestoupíme na osobní vlak čís. 6707, odjíždějící v 10.20 hod., ve stanici Mutějovice vystoupíme v 10.55 hod. Vracíme se osobním vlakem čís. 6710, odjíždějícím z Domoušic v 15.31 hod., v Rakovníku budeme v 16.11 hod. a přestoupíme na vlak čís. 9819, odjíždějící v 16.14 hod. V Dejvicích vystoupíme v 18.23 hod. Na cestu dlouhou asi 10 km si vezměte dobré boty, jídlo a pití. 
Projdeme naučnou stezkou, jejími kamennými řadami, a podíváme se k hlavnímu kameni Gibbon, na hradiště Na rovině a když bude čas, na zříceninu Pravda. 


Na hrdý hrad Radyně – návštěva sídla Ušatého Radouše a Černého Hanuše
POZOR na změny jízdních řádů!
Přijďte v sobotu dne 23. 6. v 8.10 hod. „výjimečně“ na zastávku tramvaje Dejvická . V 8.19 hod. odjíždí tramvaj čís. 26 a na zastávce „Hlavní nádraží“ budeme v 8.40 hod. Přejdeme na Hlavní nádraží. Navrhuji Vám zakoupit si zpáteční jízdenku do Starého Plzence. Odjedeme expresem čís. 550 (cena je jako za rychlík) v 9.09 hod. do Plzně, kde budeme v 10.34 hod. Přestoupíme na osobní vlak čís. 8003 odjíždějící v 11.11 hod. a v 11.22 hod. z něj vystoupíme v naší cílové zastávce Starém Plzenci. Vrátíme se osobním vlakem čís. 8004 odjíždějícím ze Starého Plzence v 16.04 hod a vystoupíme v 16.17 hod. v Plzni. Odtud v 16.25 hod. odjíždí rychlík čís. 673, který přijede na hlavní nádraží v 18.09 hod. Cesta je dlouhá asi 11 km. Pro jistotu si vezměte jídlo a pití. Z nádraží vystoupíme na vrch Radyně, asi 200 metrů do kopce. Prohlédneme si zříceninu hradu a sejdeme přes údolí na protější vrch na Hradiště Hůrka, kde bývalo slovanské hradiště.


Za krásnou a krutou Miladou – Do Železných hor
Přijďte v sobotu dne 14. 7. v 9 hod. „výjimečně“ na zastávku tramvaje Dejvická. V 9.04 hod. odjíždí tramvaj čís. 26. Na zastávce Masarykovo nádraží budeme v 9.23 hod. Pokud si budete kupovat i zpáteční jízdenku, jedeme směrem „tam“ do Prachovic, směrem „zpět“ z Třemošnice. V 10 hod. odjíždí osobní vlak čís. 9309 do Pardubic. My vystoupíme ve 12.04 hod. v Přelouči a přestoupíme na osobní vlak čís. 25009, který odjíždí ve 12.19 hod. Do Prachovic přijedeme ve 12.53 hod. Z Třemošnice odjíždí osobní vlak čís. 15916 v 16.39 hod. a přijede do Čáslavi v 17.17 hod. Počkáme na spěšný vlak čís. 1616, který odjíždí z Čáslavi v 17.29 hod. a zastavuje v Kolíně v 17.47 hod. Poté nás odveze osobní vlak čís. 9350, který odjíždí z Kolína v 17.55 hod. a přijede na Masarykovo nádraží v 19.06 hod. Pro jistotu si na cestu vezměte jídlo a pití. Cesta je dlouhá asi 7 km rovinatým terénem, kromě poměrně krátkého „sešupu“ z Lichnice.
V Prachovicích ani ve Vápenném Podole si nebudeme moci prohlédnout ani vápencové lomy, ani krasové jeskyně. Zato se podíváme na Dívčí kámen nad Lovětínskou roklí. Ta je, bohužel, špatně průchodná. Ale o kousek dál se podíváme na zříceninu hradu Lichnice, odkud je za pěkného počasí nádherný rozhled do kotliny řeky Doubravy, dokonce až na Kaňk. 

Příští výlety:
8. 9. Kouřim, 22. 9. Kaňk a Kutná Hora

Vok Malínský (tel.: 35 35 98 89)

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz