www.praha6.cz
email

Strážníci dostali mobily

Mobilní telefony a další movité věci v celkové hodnotě 80 tisíc Kč předal starosta T. Chalupa spolu s místostarostkou J. Trnkovou řediteli Městské policie Prahy 6 V. Richterovi a samotným strážníkům.

O číslech mobilních telefonů svých strážníků jsou občané informováni prostřednictvím speciálních kartiček, jejichž distribuce do schránek nedávno proběhla. Kartičky obsahují fotografii a kontakty na strážníka městské policie a vymezení okrsku, do kterého je přidělen. Mobilní telefony byly strážníkům darovány po dvouletém rozhodování, zda je tento typ komunikace se strážníky vhodný. Doposud se totiž lidé mohli obrátit buď na linku 156, pevnou linku služebny městské policie nebo namluvit svou stížnost či přání na záznamník. Po kladných zkušenostech jiných městských částí však bylo rozhodnuto mobilní telefony pro strážníky pořídit i na Praze 6.

Mobily však poslouží občanům v případě podnětů či požadavků. Pro řešení akutních záležitostí je i nadále vhodnější využít telefonní linku 156, případně 158 nebo nově zřízenou linku 112.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz