www.praha6.cz
email

Volný čas a informace Na Dlouhém lánu

Malou slavností začínalo 20. září v Základní škole Na Dlouhém lánu, které se zúčastnil kromě rodičů a dalších hostů také místostarosta Jiří Vihan. Otevírali se totiž dvě nové součásti školy.

První z nich je Školní informační centrum. Jedná se o víceúčelovou knihovnu se studovnou, vybavenou počítači a hlavně internetem, na který se tu už všichni moc těšili. Knihovna slouží všem žákům školy v odpoledních hodinách a velký dík za ni patří rodičům, kteří prostřednictvím Klubu rodičů přispěli na počítačové vybavení. V tomto školním roce budou žáci pracovat na celoškolním projektu, aby se naučili studovnu využívat, vyhledávat si informace, třídit je a zpracovávat. Samozřejmě, že výsledky své práce představí na konci školního roku veřejnosti, a především svým rodičům. 

Druhá nová součást školy – Centrum volného času – bude kromě žáků sloužit i široké veřejnosti. Jeho hlavními součástmi jsou Hudební studio Bohumila Bláhy, který vyučuje hře na klávesové nástroje a akordeon, a Keramické studio Vlasty Součkové, kde kromě keramiky lze zvládnout i základy hrnčířství. Protože škola nabízí v odpoledních a večerních hodinách také různé pohybové aktivity v přilehlých tělocvičnách a je tu i možnost občerstvení ve školním bufetu, vzniklo zde skutečně komplexní centrum, kde je možno strávit velmi příjemně a podnětně volný čas. Kdo by měl zájem, ať neváhá a přijde se na Dlouhásek podívat.

A. Jelínková

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz