www.praha6.cz
email

Dialog pro mír

Již druhým rokem organizuje 24. září ke Dni Spojených národů Nova Southeastern University z Miami propojení studentů z více než 150 zemí světa prostřednictvím internetu.

Skupinky 14–18 letých studentů americké Miami – Dade Public School se na 24 hodin stanou cybernauty a postupně virtuálně navštíví jednotlivé země, aby se svými protějšky ve třídách navázali spolupráci a společně tak vyjádřili i vůli domluvit se a žít v míru.

Zakladatelka a ředitelka projektu Wordlink Online Sondra Snowdon říká: „Naši studenti žijí v křehkém světě. Potřebují interaktivní fórum, které dá prostor jejich názorům a poskytne možnost stát se přáteli. Internet nabízí studentům svět bez hranic, kde se mohou setkat a stát se cyber kamarády dnes a obchodními přáteli zítra.“

Loni měli žáci ZŠ Červený Vrch možnost poprvé se zapojit do chatu a prostřednictvím počítačů a angličtiny zažít vzrušení „povídání si“ online se svými vrstevníky nejen z USA, ale i jiných zemí.

V letošním roce studenti vytvořili obrovský kulatý stůl. Povídali si nejen o sobě navzájem, jaké mají představy o svém životě, ale diskutovali i o současných událostech, jak pomoci postavit mosty pro větší porozumění všech národů bez ohledu na kulturu, a hledali odpovědi na další otázky dneška. Naši žáci, kteří v této bezesporu zajímavé akci reprezentovali nejen školu, ale celou naši republiku, si „povídali“ s vrstevníky z USA, ale také např. z Mali a Japonska.

V praxi tak poznali, jak internet sbližuje lidi a také že jejich jazykové znalosti jsou již na takové úrovni, která jim umožňuje komunikovat bez rozpaků a samozřejmě.

Jana Matoušová
ředitelka ZŠ Červený Vrch

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz