www.praha6.cz
email

Nové prostory pro DD

Nejen park na „Lotyšáku“, ale i jeden z domů v jeho bezprostřední blízkosti čeká novinka: své prostory zde totiž po rekonstrukci bývalého divadla Brouček získalo i Dejvické divadlo.

Nové prostory budou Dejvickému divadlu sloužit jako zkušebna a kanceláře. Úřad městské části Prahy 6 investoval finanční prostředky do rekonstrukce, jenž by měla přinést DD potřebné zázemí. „Při rekonstrukci, která čeká samotné Dejvické divadlo snad už počátkem ledna, přijdeme o část současných prostor, proto jsme uvítali možnost přestěhovat „postiženou“ část divadla sem,“ uvedla k tomu ředitelka divadla Eva Měřičková. Po kolaudaci tak na DD čekají dva sály, jeden o rozloze 60m2 a druhý čítající 25m2. K tomu patří ještě „společenský prostor“ a dvě kanceláře. Sály se budou podle slov Měřičkové také pronajímat, čímž si divadlo poněkud vylepší svou finanční situaci. „Žádné přesné vymezení, komu sál pronajímat, nemáme. Ale zájemce budeme posuzovat především podle toho, nakolik bude jejich zkoušení hlučné. I když v nových prostorách hlukové zkoušky úspěšně proběhly, samotnou zátěž ukáže až normální provoz. Jelikož se jedná o dům bytový, nemůžeme si dovolit provozovat tam něco, co by rušilo nájemníky,“ upozorňuje Měřičková.

Výše pronájmu je zatím předběžná. Velká zkušebna bude stát 500 Kč a malá 200 Kč na hodinu. „Nemáme ale zatím představu, kolik tam bude stát provoz jako takový, takže cena je odvozená od adekvátních prostor, které máme jinde a přesně to budeme moci říct až asi za půl roku,“ dodává ředitelka.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz