www.praha6.cz
email

Hotel Praha si zaslouží ekobobříka

I když se hospodaření hotelu po přechodnou dobu v letech 1995–96 dostalo do potíží, nyní je již hotel ziskový. Vedení akciové společnosti Hotel Praha v čele s Ing. Zdeňkou Haškovou se snaží problémy neekonomicky postaveného hotelového komplexu překonat.

Vedle zásadního růstu výnosů (jen za poslední dva roky z 96 mil. na 141 mil.) se podařilo docílit obdivuhodných úspor energií a vody. Spotřeba elektřiny se například snížila od roku 1995 o 12 % z 4,5 MWh na 4,0 MWh. Odběr tepla se snížil o 36 %! V číslech to je snížení z 46 tis. GJ na 30 tis. GJ. A korunu tomu nasazuje snížení odběru vody na necelou polovinu z 86 tisíc na 42 tisíc kubíků.

Na otázku, jak se tyto úspory podařily, odpověděl technický náměstek Ing. Petr Kubant: „Hlavních úspor v odběru vody jsme dosáhli záměnou vody jako chladicího média za vzduchem chlazené kompresory. Monitorujeme také průtoky vody v jednotlivých větvích složitého rozvodu. Elektřinu šetříme přechodem na nová, účinnější a energeticky úsporná technologická zařízení, např. systém měření a regulace, výtahy, chladicí agregáty, kuchyňská zařízení nebo i světelné zdroje. Únik tepla jsme snížili izolací na vybraných místech členité budovy. Byl také optimalizován režim vytápění. Úspory ještě víc vyniknou při přepočtu na jednoho hosta, protože obsazenost se oproti roku 1995 zvýšila o cca 15 %. Ve finančním vyjádření jsme roční náklady na energie snížili v roce 2000 ve srovnání s rokem 1995 o 4 miliony Kč, a to při neustále stoupajících cenách vody, páry i elektrické energie.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz