www.praha6.cz
email

Gymnazijní Symposion učí diskutovat i přemýšlet

Na Gymnáziu Jana Keplera se konal již pátý ročník diskusního setkání Symposion 2001, určený studentům středních škol a gymnázií České i Slovenské republiky.

GJK hostilo studenty z Brna, Mostu, Ústí nad Labem a Bratislavy. Letošní Symposion se nesl v duchu problematiky konfliktů a jejich řešení, toto jednotící téma bylo dáno na základě teroristických útoku v USA. Tak jsme mohli na podkladě reálné a aktuální situace ve světě přiblížit studentům jeden z největších problémů lidstva – vytváření a řešení konfliktů. V sobotu dopoledne byly na programu dílny, kde si mohli studenti nejen sami vyzkoušet konverzační postupy v modelových situacích, ale i řešit individuálně své osobní problémy. Dále probíhaly diskuse, přednášky a debaty až do nedělního dopoledne. Naše pozvání přijal bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldán s přednáškou o ekologii, jaderných elektrárnách a recyklaci, druhou přednášku, tentokrát o romské menšině v ČR, pro nás připravil profesor Filosofické fakulty UK Zdeněk Uherek. Luboš Rychvalský, zakladatel sítě Dobrých čajoven (a tudíž i první čajovny v Čechách), vyprávěl o svých cestách po celém světě, kde se naučil připravovat nejrůznější druhy čajů, které dnes nabízí svým zákazníkům. Dále jsme pozvali Věru Roubalovou z poradny pro uprchlíky Helsinského výboru. Všechny tyto debaty a přednášky byly studenty přijaty klidně a s porozuměním. Ne tak ale diskuse s bývalým ministrem vnitra Janem Rumlem a generálním ředitelem Mc Donalds, Martinem Dlouhým. Oba hovořili o problémech globalizace a vztahu ČR se zahraničím a museli reagovat na protiargumenty publika. Symposion, který připravili studenti GJK, tak jistě pomohl jejich vrstevníkům k pochopení určitých problémů, k vytvoření vlastního názoru či k vyřešení nějakých osobních konfliktů. 

Jana Štěpánková

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz