www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

Verze PDF není k tomuto číslu k dispozici.

Rozhovor s Michaelou Maláčovou

Praha 6 přivítala advent

Památník veteránům dominantou Vítězného náměstí

Hadovku ocenila i Livia Klausová

Služebna strážníků je i na Petřinách

Senátor Karel Schwarzenberg

Americký velvyslanec si prohlédl nové třídy

Koncert tanečních škol Praha - Weiden

Křišťálový kámen byl zaslouženou odměnou

Prohlédněte si Prahu 6 z ptačí perspektivy

Akutní zdravotní stavy obyvatel Prahy 6 léčí ÚVN a pohotovos

Nové archeologické nálezy od Libockého rybníka podávají unik

Vánoce přicházejí...

Třídění odpadu se rozšiřuje

V Ruzyni uctili památku studentů

Paní Žofie, která oslavila 100 let,má ráda hudbu

Slovo starosty prosinec/2004

Sochy Karla Stádníka jsou stvořené pro kostely

Radnice musí ochránit osobní údaje

Ruzyňským vadí nákladní auta

Rozhovor s radním Janem Holickým

Ze zastupitelských klubů

Prodloužení dohody o spolupráci mezi ČVUT v Praze a městskou

Voličům děkuji, soupeři gratuluji

Ohlédnutí za volbami do Senátu v Praze 6

Kočovníci jsou školou života

Když rodiče chodí do školy...

Denní stacionář v domově důchodců je již v provozu

Veřejná sbírka na břevnovské varhany

Jak na počítač 

Víkendové kurzy aktivního stylu života pro starší občany Pra

Vytvořte si dřevěné originály

Výlet v prosinci

Radnice má cenu za sympatickou kampaň

Sochy Karla Stádníka jsou stvořené pro kostely

Výstava děl akademického sochaře Karla Stádníka v Galerii P + P Kobylka v Dejvicích je příležitostí pro oslavu umělcových 80. narozenin. Část jeho sochařských prací si mohou návštěvníci prohlédnout až do konce roku.

Absolvent mistrovské školy prof. Otokara Španiela na AVU se v mládí věnoval restaurátorství. Citlivým způsobem odhalil krásu desítek středověkých a barokních soch, k nimž se řadí díla mimořádné umělecké hodnoty - gotický reliéf Poslední večeře Páně z Národního muzea nebo sochy Matyáše Brauna z kostela sv. Klementa v Praze.

Vlastní díla Karla Stádníka jsou určena výhradně pro sakrální prostor. Hovoří to o jeho osobní emocionální angažovanosti a mimořádném citu integrovat moderní umění do chrámového prostoru barokního a gotického. Svědectvím toho je již Stádníkova první křížová cesta zhotovená pro kapucínský kostel na Loretánském náměstí. Po ní následovaly další (nemocniční kaple v Kolíně nad Rýnem, katedrála sv. Václava v Olomouci). Paralelně s reliéfní formou vznikala také samostatná figurativní díla. Karel Stádník je autorem sv. Anežky české v katedrále sv. Víta, ale také krucifixu a plastiky sv. Patrika pro kostel sv. Patrika v New Yorku. Nemenší pozornost zasluhují také umělcovy návrhy a realizace obětních stolů, například skleněný oltář v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz