www.praha6.cz
email

Starostřešovické domky k pronajmutí

Přibližně v polovině března skončí výběrové řízení na pronájem dvou starostřešovických domků. Poté, co již jedno výběrové řízení vypsáno bylo a muselo být kvůli incidentu se sdružením Medáků přerušeno, vypsala městská část Praha 6 řízení nové.

Dobročinný spolek Medáků nicméně přiznal svou chybu a místopřísežně prohlásil, že je připraven objekty čp. 79 a čp. 96 zpřístupňovat jak zástupcům m. č. Praha 6, tak i pracovníkům správcovské firmy SNEO kdykoliv to bude potřebné. Rada m. č. Praha 6 se proto rozhodla revokovat usnesení, podle kterého měly být podniknuty všechny dostupné kroky k vyklizení nelegálně obývaných objektů a vypsala nové výběrové řízení, pro které platí stejné podmínky, tedy že pronajaté objekty budou sloužit pro kulturní a společenské účely.

Toto je poslední možnost smírného řešení s medáky. My však přesto budeme během trvání výběrového řízení zároveň připravovat variantu „násilného“ řešení, které by bylo použito v případě, že Medáci nedodrží své slovo,“ dodal k tomu starosta Pavel Bém.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz