www.praha6.cz
email

Pamětní deska pro zachování paměti národa

Zakladatelé Československého státu Dr. Karel Kramář, Dr. Alois Rašín a František Sís mají opět svou pamětní desku.

Na místě, kde se za I. světové války konaly jejich tajné schůzky, v prostoru pod skalou s místním názvem „Žabák“, poblíž usedlosti Čertův mlýn, byla počátkem prosince odhalena za účasti zástupců šesté městské části a představitelů Čs. obce legionářské a Klubu přátel čs. legií pokovená deska se jmény těchto tří osobností. 

Původně bronzová deska byla na skálu umístěna z iniciativy členů 11. místní organizace československé strany národně demokratické ve Vokovicích a Veleslavíně již v roce 1931, ale pak byla odstraněna gestapem. Ani po II. světové válce nebyla obnovena a o jejím znovuosazení bylo rozhodnuto až před zhruba rokem, kdy několik občanů navrhlo městské části Praha 6 její obnovení. K vytvoření nové desky napomohla stará novinová fotografie, která se zachovala z dob jejího prvního odhalení. Díky ní mohla být zhotovena přesná kopie desky o rozměrech 120 x 80 cm v ceně 30 000 korun s nápisem připomínajícím ony události: „Vzpomeňte v chvíli rozvášněné, čím národ pro svobodu rost´, minulosti když zapomene, ohrozí lid svou budoucnost.“

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz