www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200405.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

K opravené budově přibude tělocvična

Ze zastupitelských klubů

Peníze za kraslice pomohou dětem

Školka jako každá jiná?

Ozvěny jednoho divadelního odpoledne

Nový systém udrží čisté ulice

Nadvláda Střešovic v nejvyšší florbalové soutěži pokračuje

Speedway Grand Prix na Markétě

Petynka zahajuje sezónu v novém

Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Operu Zlatovláska hrají děti

„Vlastinka“ pokřtila hřiště vítězstvím v trojboji

„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Čarodějnický rej oživil „Kulaťák“

Třídění odpadů se stává nezbytnou nutností

Historie skautských oddílů patří k Praze 6

Mladí fotbalisté vyrůstají na Marjánce

Pamětní deska připomene hrdiny i skautské ideály

ČVUT má sportoviště pro studenty i veřejnost

Dětský den na Babě bude pro všechny

Nová železniční linka pražské integrované dopravy

Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Umíte skákat na kole?

Slovo starosty

Matematická soutěž Šikula

Výlet v květnu

SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Den otevřených dveří Městského soudu v Praze

Ceny volných bytů vyvolaly velký zájem

Z historie Prahy 6 - Lysolaje

Sběratelé se vracejí na Prahu 6

Bengálský básník má bustu ve své ulici

Čarodějnický rej oživil „Kulaťák“

Veselé čarodějnické dovádění plné zábavných a sportovních soutěží pro děti připravilo na předposlední dubnové odpoledne, den před svátkem čarodějnic, sdružení Alpe dětem ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, městskou částí a Domovem důchodců ve Šlejnické ulici.


Louka na Vítězném náměstí ožila malými čaroději a čarodějkami, kteří soutěžili o nejhezčí masku, ale také skákali v pytlích, jezdili na koloběžce, přeměňovali kouzelné barvy nebo závodili v běhu s košťaty. Ve stánku u čaroděje Dobroděje si děti mohly vysoutěžené body vyměnit za drobné dárky od sponzorů akce. Zdatnější senioři z Domova se bravurně zapojili do soutěží, ostatní povzbuzovali. Po skončení kouzelnického zápolení vystoupila s písničkovým programem Inka Rybářová.

Chemici VŠCHT Praha předvedli dětem ukázky čarodějnické alchymie. Děti tak mohly na vlastní oči vidět kouzla, jaká znají z knížek a filmových pohádek – zelený plamen, hořící kouli, která se žárem mění v hada, neviditelné písmo a přeměnu „vody na krev“ a „krve na mléko“. Pod dohledem hasičů došlo v podvečer i na nezbytné upálení čarodějnice, která na vysoké hranici dlouho nevzdorovala.


 

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz