www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Události v Americe otřásly celým světem. Jak je prožívala Praha 6?
  • Byla na Praze 6, kde je rezidence amerického velvyslance, přijata nějaká zásadní bezpečnostní opatření?
  • Jak probíhá komunikace s policejními složkami?

Události v Americe otřásly celým světem. Jak je prožívala Praha 6?

Teroristické útoky, kterým padly za oběť tisíce nevinných občanů Spojených států, ale i celé řady dalších zemí, nás všechny donutily změnit způsob svého běžného života. Uvědomili jsme si, že věci, myšlenky a postoje, které nás civilizačně spojují s ostatními demokratickými státy, nejsou automatické, neohrožené a neodcizitelné. Víme, že tu budou jen tak dlouho, dokud si je sami dokážeme chránit. Uvědomili jsme si také, že to co se stalo v Americe, se klidně mohlo stát někde u nás. Proto jsem rád, že se Česká republika přihlásila ke svým závazkům z washingtonské smlouvy, že nezvolila cestu nezájmu o okolí. První dny po útocích byly na Praze 6 jak dobou vzpomínek na mrtvé – jejich památku jsme uctili černou vlajkou na budově radnice, kondolencí americkému velvyslanci, i pietními třemi minutami ticha na zasedání zastupitelstva – ale také seriózními kontrolami naší vlastní připravenosti.

Byla na Praze 6, kde je rezidence amerického velvyslance, přijata nějaká zásadní bezpečnostní opatření?

Všichni víme, že Praha 6 je sídlem celé řady klíčových strategických objektů, od mezinárodního letiště přes zastupitelské úřady desítek států až po vrchní velitelství armády. Takže pokud existují nějaké objekty, které vyžadují zvláštní stupeň ochrany, pak jich je mnoho i na naší městské části. Vzhledem k vysokému stupni diskrétnosti těchto opatření však mohu nyní říci jen to, že bezpečnostní opatření byla přijata, přičemž to nejsou jen ta, která každý z nás může vidět v bezprostřední blízkosti těchto budov.

Jak probíhá komunikace s policejními složkami?

Musím připomenout, že Praha 6 má svůj krizový štáb, jehož akceschopnost jsme si vyzkoušeli již před rokem v době pražského zasedání světových finančníků. Součástí tohoto štábu jsou i ředitelé obou policií, jak české, tak městské, ale také zástupci hygieniků.Všichni jeho členové jsou v neustálém spojení, sám jsem v permanentním spojení s ředitelem policie, existují zvláštní komunikační vazby s krizovým štábem hl. m. Prahy. Mohu ujistit všechny občany, že pokud si to situace vyžádá, jsme připraveni se okamžitě sejít a přijmout nutná opatření. Máme rovněž zpracován velmi podrobný krizový plán.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz