www.praha6.cz
email

Za výlety v červnu i v červenci

Ke hradu, který odolal i Žižkovi. - A mnoho dalších akcí na vás čeká v příštích měsících. Prožijte příjemně volný čas a pojďte s námi.....

Ke hradu, který odolal i Žižkovi. Sejdeme se 8. 6. v 6 hod. ve východním vestibulu metra Dejvická a s přestupem u Muzea na linku C odjedeme na Hlavní nádraží. Odtud nám v 7 hod. odjíždí spěšný vlak Sp 1840 do Mladé Boleslavi, kam dorazíme v 8.15 hod. Počkáme na osobní vlak čís. 16405 odjíždějící v 9.01 hod., který nás doveze do Sobotky. Zde vystoupíme a od nádraží se vydáme po červené značce na 5 km vzdálený hrad Kost. Vrátíme se touž cestou zpět a pokud zbude čas, pustíme se od nádraží po žluté na půl kilometru vzdálený zámek Humprecht. Po prohlídce se vrátíme na nádraží, odkud jede v 16.12 hod. osobní vlak č. 16406 do Mladé Boleslavi, kde počkáme na rychlík R 1441, odjíždějící v 17.13 hod. do Prahy. Dá se jet též osobním vlakem č. 9517, odjíždějícím v 17.25 hod. To už záleží na nás.

Z Vinoře do Ctěnic do muzea kočárů. Na tuto cestu nám stačí jen pražské tramvaje, metro a autobusy. Sejdeme se 29. 6. v 9 hod. ve východním vestibulu metra Dejvická a s přestupem na Můstku na trasu B dojedeme na stanici Palmovka. Odtud nám jede autobus linky č. 259. Ten nás doveze do Vinoře a odtud je to pohodlnou cestou asi půl hodiny do muzea. Zpět se vrátíme touž cestou.

Na třetí nejvyšší horu Středohoří a na Císařské schody. Tentokrát pojedeme vlakem. Sejdeme se 5. 7. na zastávce tramvaje č. 26 Hradčanská v 6.30 hod. a pojedeme na stanici Masarykovo nádraží. Odtud nám v 7.26 hod. jede spěšný vlak Sp 1772 do Lovosic, kde vystoupíme v 9.02 hod. a přesedneme na osobní vlak č. 16106 odjíždějící v 9.41 hod. Vystoupíme o několik minut později v Oparnu a vydáme se po modré značce do kopce. Výškový rozdíl je asi 300 metrů. Zpět půjdeme po žluté značce do Malých Žernosek, odkud odjíždí v 16.32 hod. osobní vlak č. 2317 do Kralup. Tam přesedneme na osobní vlak č. 9641, odjíždějící v 18.28 hod., který jede jak na nádraží Praha - Bubeneč, tak i na Masarykovo nádraží.

Nejbližší příští výlety: 24. 8. do Hudlic na Vraní skálu a 7. 9. do Bílku k Doubravě a Chotěboře.
Vok Malínský, tel.: 35 35 98 89

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz