www.praha6.cz
email

Březen ve znamení míče

Dům dětí a mládeže Prahy 6 uspořádal pro děvčata 6. tříd ve spolupráci se ZŠ Španielova již tradiční turnaj ve vybíjené o putovní pohár ŠSK Španielka a místostarosty Prahy 6.

Turnaje, který se konal již 19. 3., se zúčastnilo 14 družstev a soutěžilo 169 děvčat. Družstva byla rozdělena do čtyř skupin, z nichž vítězné školy postupovaly do finále.
Nejlepší školou velmi silné skupiny Prahy 17 byla ZŠ Jana Wericha, která vyhrála i celý turnaj a získala tak putovní pohár ŠSK Španielka. Druhá ve finále se umístila ZŠ Petřiny-jih, zastupující Prahu 6. Obě tyto školy budou reprezentovat své obvody v městském kole v termínu od 3. do 11. 6. na kurtech TJ Meteor.

Třetí místo pak vybojovala ZŠ nám. Svobody a čtvrté ZŠ Hanspaulka.

V letech 1999–2001 vybojovala třikrát po sobě putovní pohár místostarosty Prahy 6 ZŠ Španielova, která pak pro účely turnajů věnovala dva nové putovní poháry (viz pohár ŠSK Španielka) a původní putovní pohár místostarosty Prahy 6 jí byl ponechán v trvalém držení.

Pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií uspořádal Dům dětí a mládeže Prahy 6 na Bílé Hoře obvodní kola v basketbalu.

Soutěže, která byla určena družstvům škol sídlících v m. č. Praha 6 a Praha 17, se zúčastnilo celkem 9 škol v obou kategoriích. Turnaje jednotlivých skupin byly pořádány ve spolupráci se ZŠ Dědina a Socháňova. Družstva bojovala o putovní poháry děkana FTVS UK a OR AŠSK Praha 6.

Turnaj dvou skupin dívek proběhl stejně jako semifinále a finále ve dvou tělocvičnách na ZŠ Socháňova, turnaj chlapců byl hrán ve dvou skupinách na ZŠ Dědina. Finálovou skupinu sehráli chlapci v hale SK Aritma v Praze Vokovicích. Nakonec zvítězili chlapci ze ZŠ Socháňova a dívky ze ZŠ Španielova.

S obrovskou převahou ovšem v celém turnaji zvítězila a poháry děkana FTVS UK obdržela družstva dívek i chlapců ze ZŠ Petřiny-jih. Družstva této školy hrají basketbal na profesionální úrovni. Zúčastňují se turnajů basketbalového svazu, a tak ostatní školy bojují hlavně o putovní poháry OR AŠSK. Pro rok 2002 tyto putovní poháry získali žáci ze ZŠ Socháňova a žákyně ZŠ Pod Marjánkou. Obě školy měly ze zisku pohárů i nových míčů, které dostaly jako ceny, velkou radost.

Zdenka Rychterová

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz