www.praha6.cz
email

Trasa přes Petřiny je žádanější

Takovým malým referendem by se dala nazvat minulá anketa, v níž jste odpovídali na otázku, kudy byste si přáli, aby vedla trasa budoucího metra Dejvice – letiště.

Odpovědí přišlo skutečně mnoho, což svědčí nejen o zájmu o tuto problematiku, ale také o vašich potřebách v oblasti městské hromadné dopravy. Prakticky všichni občané, kteří se rozhodli odpovědět, se shodují, že trasa již roky očekávaného metra by měla vést přes Petřiny, tedy přes jednu z nejvíce obydlených částí Prahy 6. O tom, zda se tak stane a kdy, ovšem musí nejdříve rozhodovat zastupitelé Prahy 6 a poté také hlavní město Praha. Doufejme, že všechny občanské aktivity, které svými hlasy přispívají nejen do této ankety, ale třeba se i podílejí či sympatizují s občanskou iniciativou Chceme metro, ne rychlodráhu, myšlence co nejrychlejší výstavby metra dopomohou, a co víc, že se alespoň částečně budou moci podílet na tom, kudy by toto metro mohlo vést. Byl by to opět příjemný důkaz toho, že demokracie (snad čím dál více) začíná skutečně fungovat a občané, že si začínají uvědomovat, že správa věcí veřejných neleží pouze v rukou „těch nahoře“.

Vzhledem k tomu, že odpovědi se daly rozdělit v podstatě do dvou skupin, uvádíme vždy jednu souhrnnou odpověď, která zahrnuje více stejných návrhů, a k ní podpisy všech, kteří ji podporují.

Jsem pro čtvrtou variantu trasy metra A – přes Petřiny (při tramvajovém propojení s Karlovarskou a s možností přestupu na železnici v Ruzyni či Šárce):
J. Perglerová, MUDr. Jiří Sovina, Mgr. Jakub Sovina, rodina Vlachova, ing. arch. M. Palkovská, Josef Jůza, MUDr. Hana Sovinová, Marie Koudelková, E. Kučerová, Eva Levinská, Jiří Koval, B. Ptáčková, Helena Bucharová, Dagmar Lehečková, Jana a Pavel Procházkovi, Květa Lehečková, Jindra Zierlová, Oldřich Němeček, Ivana Lehečková, Zídkovi, Kuncovi, Ivan Lehečka, Jiří Pazderák, JUDr. Ivan Kolesár, Marie Dvořáková, Josef Dykast a jeden občan bez podpisu.

Jsem pro variantu trasy metra A:
1) Buď přes Bořislavku, Veleslavín, Šárku, Dlouhou míli a letiště nebo Bořislavku, Veleslavín, Petřiny.
Věra Kuncová
2) Dejvická, Bořislavka, Velelslavín, Šárka, Na Dědině, letiště a pak Holešovice, Podbaba, Bořislavka, Petřiny, Motol, Butovice.
František Sládek
3) Pokud by nebylo možné přes sídliště Dědina, pak alespoň po ul. Evropská s přísl. zastávkou.
Miroslav Ryneš
4) Jsem pro trasu účelnou, co nejkratší, hlavně takovou, aby zmizela zapáchající autobusová doprava.
Alois Čermák
5) Nikudy – nesouhlasím s prodloužením metra na letiště.
Zdeněk Hellriegel

pro variantu 1:
V. Rybáčková, manželé Spourovi, Zdeněk Kukral, Alena Procházková, Pavlína Zavadilová, Anna Vávrová

 


Na strojní fakultě ČVUT proběhla 22. 11. v podvečer další schůzka občanské iniciativy „Chceme metro, ne rychlodráhu“, a to i za účasti některých zastupitelů městské části Praha 6 v čele se starostou Pavlem Bémem a radním Janem Winklerem a představitelů magistrátu. Na tomto setkání zaznělo také memorandum, které nyní přetiskujeme.

 

 

Prohlášení občanské iniciativy „Chceme metro, ne rychlodráhu“

 

Nechceme mrhat investičními prostředky tohoto státu, nechceme stavět rychlodráhu i metro v Praze 6, protože metro je dostatečný a nejrychlejší dopravní prostředek na letiště.

Odmítáme diskusi na téma, že hl. m. Praha nemá peníze na metro, a proto se nejdříve bude stavět rychlodráha za peníze státní. Všechny peníze jsou přece z našich daní.

Chceme, aby zástupci vlády, státní správy a samosprávy pochopili, že s našimi penězi je třeba zacházet profesionálně, zodpovědně a s rozumem. Dobře víme, že investičních prostředků není mnoho a zbytečné zadlužování státu nebo města je pro nás nepřijatelné.

Naopak požadujeme, aby investiční prostředky byly vkládány do variantních a srovnávacích studií a projektů městského i regionálního významu. Požadujeme proto prověření nejvýhodnější a nejekonomičtější varianty kolejového propojení letiště (Kladna) a centra Prahy.

Chceme, abychom jako občané byli respektováni a přizváni k diskusi o těchto projektech, protože zde žijeme, jezdíme a dýcháme a není nám lhostejné, jak bude Praha 6 vypadat.

Doufáme, že nežijeme v době, kdy se vytvářely tzv. „šuplíkové“ projekty, které neměly oporu v názorech a potřebách nejširší veřejnosti.

Děkujeme všem zastupitelům m. č. Praha 6 za jejich dosavadní názory a aktivní přístup k problematice prodloužení metra směrem na letiště.

Velice oceňujeme pomoc m. č. Praha 6, v rámci pracovní skupiny, která nám poskytuje materiální a profesionální služby, potřebné pro naši práci.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz