www.praha6.cz
email

Bělásek poletuje mezi městy

Soubor Bělásek ze ZŠ Benita Juáreze převzal v polském Krakově štafetu projektu Mosty mezi městy.

Štafeta má podobu skleněného mostu a spojuje města Prahu, Brno, Vídeň, Budapešť, Lvov a Krakov. Po tomto „mostě“ putují dětské zájmové soubory hudební, pěvecké a folklorní a zpestřují obyvatelům měst kulturní události, Vánoce, Velikonoce a další svátky.
Pěvecký soubor Bělásek se těchto akcí zúčastnil již několikrát – v Praze, Brně a v Krakově. Děti z prvního stupně ZŠ zpívají veselé písničky a diváky si získávají svou bezprostředností, hravostí i strhujícím rytmem. Pokud zůstane tradice zachována, předají Bělásci na konci roku 2002 štafetu z Prahy dalšímu hostitelskému městu.

Hana Pelikánová
vedoucí souboru

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz