www.praha6.cz
email

1939: přišla temná budoucnost

Jak jsem prožil listopad

Rok 1939 byl pro mne bouřlivým rokem plným osudových událostí, nejen osobních, neboť tento rok jsem vnímal jako rozhodující rok pro budoucí život celého národa. Každému, kdo se zabýval během veřejných událostí, bylo jasné, že Hitler v nejbližší budoucnosti, po podepsání Mnichovské dohody, tuto dohodu poruší. V našem případě se tak stalo 15. Března, kdy vtrhl na území zbytku našeho státu, zřídil protektorát, zanikla armáda a kdokoli se projevil v odporu proti tomuto tzv. novému pořádku, byl souzen podle německých zákonů.

15. března 1939 jsem odešel ze studentské koleje na právnickou fakultu, abych získal nějaké informace o tom, co bude dál. Tramvají jsem se dostal jenom na Národní třídu, kde jsem uviděl motorizované jednotky německé armády, jak projíždějí směrem na Václavské náměstí. Byla zima, padal sníh s deštěm a já jsem si intuitivně představoval,. Co nás čeká. Rozplakal jsem se. Byl jsem dítětem první republiky, a tak jsem s velikým nadšením do sebe bytostně vsákl vše, co nám pan prezident T. G. M. kladl na srdce, a také jsem se podle toho choval. Najednou bylo všechno v troskách a před námi temná budoucnost. Tehdy jsem samozřejmě ještě netušil, že za osm měsíců, tj. 17. listopadu 1939, budou vysoké školy zavřeny a že draze zaplatíme za nesouhlas s touto okupací, kterou jsme projevili 28. října. Pobyl jsem 27 měsíců v koncentračním táboře Sachsenhausen, a tam jsem poznal snad nejúplněji a nejkonkrétněji nacistickou ideologii, která znamenala v prvé řadě zničení elity národa a vzdělaných lidí, která znamenala, že jsme byli zařazeni do kategorie podlidí a v důsledku toho jsme si prožili všechno, co s tím souviselo. Z počátku jsem byl zakřiknutý, ale pak jako ostatní jsem se vzchopil…

…Poprvé jsem poznal, co to znamená,, když společnost ztratí své přirozené vůdce. S vnitřním znepokojením jsem bral na vědomí, že do čela státu se staví lidé druhé i třetí kategorie, kteří tento národ nikdy neměli v lásce, ale zase na druhé straně jsem litoval všech těch, kteří utíkali do zahraničí bez všech prostředků, aby snad v budoucnosti mohli svému národu nějak pomoci… Teprve tehdy jsem si uvědomil, že člověk má, ba musí mít přátele, ale především se musí spoléhat sám na sebe. Člověk se nesmí do poslední chvíle vzdávat. Když upadne, musí vstát a běžet dál.

Z dopisu JUDr. Jakuba Čermína, předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu
(Dopis redakčně krácen)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz