www.praha6.cz
email

Letní dny mohli strávit na zahradě pod stříškou

Nejen fasády, ale také mnohdy zanedbané vnitrobloky postupně přicházejí ke slovu při opravách obecních domů. První vlaštovkou se stal vnitroblok jednoho domu ve Studentské ulici. Jeho oprava zahrnovala jak přilehlé domy, tak zahradní úpravy. Městská část do této akce zainvestovala celkem 12,8 mil. Kč.

Ve Studentské se tak podařilo vytvořit příjemný zahradní prostor, na který je nejen pěkný pohled z okna domů, ale v němž také mohou obyvatelé trávit chvíle odpočinku. Rekonstrukce domů ve Studentské 541/3 a 541/5 zahrnovala výměnu střešní krytiny včetně opravy krovů, částečnou opravu komínů, obnovu fasádního pláště domu, kompletní nátěr oken a dveří včetně truhlářských oprav, výměnu klempířských prvků, opravu a úpravu prostoru před domem a proběhla rekonstrukce dvora a garáží, vybudování altánu, vybudování přístřešku na popelnice a zahradní úpravy. I přesto, že si někteří obyvatelé domu museli na nový altán nejprve trochu zvyknout, oceňovali možnost posezení především v letních dnech a děti přivítaly možnost pokreslit nejen připravené papíry, ale i betonovou plochu před altánem.

.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz