www.praha6.cz
email

Parky se nám postupně zelenají

Necelých 10 milionů bylo vyčleněno z rozpočtu m. č. Praha 6 na obnovu a úpravu několika parků. Radnice tak pokračuje ve svém programu zlepšování a vytváření zelených ploch, sloužících občanům na Praze 6.

Mezi ty, které mají být ještě v letošním roce revitalizován, patří park a dětské hřiště ve Václavkově ulici, ve druhé etapě park Na vojenském hřbitově, park pod Střešovickou ulicí a II. etapa úpravy parku a hřišť v ul. Pod Ořechovkou tzv. Strouhalák.

Podle informací pracovnice odboru péče o prostředí M. Kudrnové budou na podzim na těchto plochách vysázeny nové stromy i keře, založeny nové trávníky, zrekonstruovány parkové pěšiny, chodníčky a schodiště, a zřízena budou také odpočinková místa s lavičkami.

Na dětském hřišti ve Václavkově ulici se odstraní zdemolovaný starý plot a zbylé nevyhovující herní prvky. Zabudováno bude oplocení nové a městská část vybaví hřiště novými dětskými hračkami a pískovištěm. V parkových plochách pod Střešovickou ulicí se budou povrchové úpravy týkat především spojovacích chodníčků a cest vedoucích z Ořechovky. Realizace úprav parku Na vojenském hřbitově se letos týká plochy mezi ulicemi Patočkovou a Keplerovou, kde na systém parkových cest naváže vyhlídkové místo s lavičkami nad bývalou hradební zdí, procházku zelení tedy bude možné spojit s výhledem na Pražský hrad. Realizace obnovy parku v ul. Pod Ořechovkou vstoupí letos do druhé etapy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz