www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200405.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

K opravené budově přibude tělocvična

Ze zastupitelských klubů

Peníze za kraslice pomohou dětem

Školka jako každá jiná?

Ozvěny jednoho divadelního odpoledne

Nový systém udrží čisté ulice

Nadvláda Střešovic v nejvyšší florbalové soutěži pokračuje

Speedway Grand Prix na Markétě

Petynka zahajuje sezónu v novém

Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Operu Zlatovláska hrají děti

„Vlastinka“ pokřtila hřiště vítězstvím v trojboji

„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Čarodějnický rej oživil „Kulaťák“

Třídění odpadů se stává nezbytnou nutností

Historie skautských oddílů patří k Praze 6

Mladí fotbalisté vyrůstají na Marjánce

Pamětní deska připomene hrdiny i skautské ideály

ČVUT má sportoviště pro studenty i veřejnost

Dětský den na Babě bude pro všechny

Nová železniční linka pražské integrované dopravy

Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Umíte skákat na kole?

Slovo starosty

Matematická soutěž Šikula

Výlet v květnu

SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Den otevřených dveří Městského soudu v Praze

Ceny volných bytů vyvolaly velký zájem

Z historie Prahy 6 - Lysolaje

Sběratelé se vracejí na Prahu 6

Bengálský básník má bustu ve své ulici

„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa spolu s dalšími radními přijali v dubnu pozvání občanů Dolního Sedlce k neformálnímu setkání pod širým nebem. Na sedlecké hřiště přišla se zástupci naší městské části debatovat většina místních občanů. Ti před časem podepsali petici se žádostí o odpojení Sedlce od Suchdola a připojení k Praze 6. „Jsou tu lidé napříč politickými stranami a všichni táhnou za jeden provaz. Z toho je zřejmé, že Suchdol dělá něco špatně“ komentoval snahu sedleckých Jaroslav Holý, suchdolský zastupitel a zároveň organizátor petice.

Sedlečtí občané využili možnosti pohovořit si s naším starostou o tom, co by je čekalo, pokud se opravdu připojí k Praze 6. „My vám můžeme říci co umíme a co neumíme. Vy nám řekněte, co od nás očekáváte“ vybízel občany Sedlce Tomáš Chalupa a zároveň je ubezpečil, že připojením k Praze 6 by získali šanci zapojit se do všech programů městské části v oblastech školství, bytové politiky, životního prostředí a podobně. Suchdolské radnici její občané vytýkají, že se o jejich problémy nestará. „Za dobu, co jsme pod Suchdolem, Sedlec nedostal ani korunu,“ vysvětluje Jaroslav Holý důvody nespokojenosti. Na tomto území není plyn a kanalizace pouze z části. „Za deset let tu pro nás nikdo nic neudělal. Hůř než pod správou Suchdola se nám žít nemůže,“ zněly nejčastější názory nespokojených obyvatel, kteří bezmocně čekají, zda je Suchdol „propustí“.

Z textu žádosti převážné části občanů Dolního Sedlce vyplývá, že se v průběhu let přesvědčili, že příslušnost pod správu Suchdola je pro ně nepraktická a přináší jim spíše obtíže než výhody. Zastupitelé Prahy 6 schválili žádost o změnu hranic už letos v únoru, s účinností od 1. 1. 2005.

Suchdolští zastupitelé o „přestupu“ sedleckých pod Prahu 6 jednali v dubnu na velmi dramatickém jednání, které navštívil i primátor Pavel Bém. Nakonec bylo přijato usnesení, kterým přání občanů respektují, ale kladou si další podmínky. Podle vyjádření starosty Suchdola Václava Čížka jde pouze o snahu Prahy 6 „uchvátit území“. To však starosta šestky Chalupa zásadně odmítá: „Tato slova jsou zcela nehorázná. Lidé, kteří podepsali petici, nejsou ani nemyslící dav, ani hloupá individua. Otázka hranic není nejdůležitější, nabídli jsme celou řadu variant.“ Podle Holého se „radnice Suchdola snaží problém zpolitizovat.“ Změny hranic mezi městskými částmi se uskutečňují pouze na základě dohody zúčastněných městských částí po projednání s příslušným katastrálním úřadem a se souhlasem zastupitelstva hlavního města Prahy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz