www.praha6.cz
email

Kam do přírody

Ke Zkamenělému slouhovi

Na tento a dva poslední letošní výlety nám postačí tramvaj a vlastní nohy. Sejdeme se dne 15. 11. v 9 hod. na Vítězném nám. na chodníku proti nástupnímu ostrůvku stanice tramvají 2, 8 a 26, přijíždějících ze směru od města. Odtud se vydáme na Krupkovo nám., Stromovkou k mostu přes plavební kanál a Vltavu a dále po zelené značce do Čimického háje a ke Zkamenělému slouhovi. Až sem je cesta dlouhá 10 km a my se vrátíme ke konečné tramvaje k vozovně Kobylisy. Pokud si procházku prodloužíme o 2 km, dojdeme přes Ládví ke konečné do Ďáblic. Je skoro zima, proto se dobře oblečeme.
Do Plynárenského muzea
Sejdeme se dne 29. 11. v 9 hod. na stanici Hradčanská na nástupním ostrůvku tramvaje čís. 18. Pojedeme na náměstí bratří Synků, kde přestoupíme na tramvaj čís. 11, kterou dojedeme do zastávky U Plynárny.
Upozorňuji, že je možné, že návštěvu muzea budeme muset uskutečnit již v pátek, 28. 11., nejspíše už v 15 hod. K tomu podám zprávu na předchozím výletu.

Vok Malínský, tel.: 235 359 889

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz