www.praha6.cz
email

Tramvaje jinak

V průběhu listopadu je předpokládáno zprovoznění nové tramvajové trati na sídliště Barrandov. V této souvislosti dojde k dílčím úpravám v síti tramvajových linek.

Na sídliště budou v denním provozu prodlouženy linky 12 (z Palmovky), 14 (od Vozovny Kobylisy) a linka 20, která pojede v trase Divoká Šárka – Hradčanská – Malostranská – Újezd – Anděl – nádraží Smíchov – Sídliště Barrandov (v úseku nádr. Smíchov – Sídliště Barrandov pojede pouze v dopravní špičce pracovních dnů).
Uvedenou úpravou dojde ke zrušení vnitroobvodového přímého přepravního vztahu Divoká Šárka – Podbaba, zajišťovaného až dosud linkou 20. Cestující v této relaci budou nuceni v zastávce Vítězné náměstí vzájemně přestupovat mezi linkami 8 a 2, 20, 26. Naopak výhodou nové úpravy bude nepochybně celodenní a celotýdenní spojení Vítězného náměstí s oblastí podél Evropské třídy dvěma linkami a vznik nového přímého spojení mezi Dejvicemi a Smíchovem, kde stávající autobusová linka 217 již kapacitně přepravní poptávce (a kultuře cestování) nevyhovuje.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz